Maaeluminister tunnustas teenetemärkidega 11 inimest

FOTO: Kerttu Kärk/Maaeluministeerium

Maaeluminister Tarmo Tamm andis eelmisel nädalal Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendanud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle üheksa hõbedast ja kaks kuldset ministeeriumi teenetemärki.

«Saja aasta jooksul on Eesti põllumajandus väga palju muutunud ja arenenud. Põllumehe peamine ülesanne on aga jäänud samaks – oma rahvas ära toita,» rääkis maaeluminister Tarmo Tamm. «Meil on väga palju tublisid ja ettevõtlikke põllumehi ning samuti on palju kuldaväärt inimesi, kes igapäevaselt maaelu edendamisega tegelevad ja kelle panus maaelu arengusse on väga oluline. Loodan, et tunnustus innustab neid usinaid inimesi oma tegemistega sama säraga jätkama,» kõneles Tamm.

Maaeluministeeriumi teenetemärgid anti üle kahes kategoorias: kuldne ja hõbedane. Kuldne teenetemärk antakse silmapaistvate teenete eest põllumajanduse, toidutööstuse, maaelu või maaettevõtluse edendamisel. Hõbedane teenetemärk antakse eduka tegutsemise eest põllumajanduse, toidutööstuse, maaelu või maaettevõtluse edendamisel. Tänavu anti üle kaks kuldmärki ja üheksa hõbemärki.

Kuldne teenetemärk

 • Jaan Kallas – Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni ameti peadirektor, kelle eestvedamisel on PRIA arenenud tõhusalt toimivaks ja kliendile suunatud organisatsiooniks.
 • Olev Peetsu – Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi direktor, kes on välja arendanud usaldusväärse ja kvaliteetset teenust pakkuva laboratooriumi, mille abil saab tagada elanikele ohutu toidu ning loomade tervise ja heaolu.

Hõbedane teenetemärk

 • Linda Brandt – Põllumajadusuuringute Keskuse taimetervise- ja mikrobioloogia laboratooriumi peaspetsialist-mükoloog, kes on teinud enamiku PMK keerulistest mükoloogilistest ja umbrohu laborianalüüsidest.
 • Margus Friedenthal – Põllumajadusuuringute Keskuse asedirektor, kes on kaua aega tegelenud PMK ja kogu valdkonna arendamisega. Samuti olnud rahvusvahelise taimetervise teadusvõrgustikus Euphresco osalemise initsiaator.
 • Urmas Jõgeva – AS Värska juhatuse esimees, kes on andnud hindamatu panuse Eesti joogitööstuse arengusse nii sise- kui ka välisturgudel.
 • Riina Kaldaru – Eestimaa Talupidajate Keskliidu asendusteenistuse direktor 2017. aasta oktoobrini; töötas liidus 12 aastat. Ehitas üles talupidajate asendusteenistuse ja juhtis seda pea 9 aastat.
 • Ave Kikas – Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur, kes on korraldanud olulisi teadusuuringuid aiakultuuride sordiaretuses.
 • Olav Kreen – Rabaveere Farm OÜ juht ja omanik, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees, põllumajanduse grupi juhatuse liige ja teraviljatoimkonna liige, kes panustab palju aega põllumeeste ühistu KEVILI arendamisse.
 • Anne Liiker – AS Tartu Agro agronoom, Eesti heinaseemnekasvatuse edendaja.
 • Enn Tiitus – Maaelu Edendamise Sihtasutuse pikaajalise staažiga analüütik, kes on andud suure panuse maaelu arendamisse.
 • Kalmer Visnapuu – Virumaa Põllumeeste Liidu liige, Eesti Lihaveiste Seltsi juhatuse liige, Baltic Vianco AS asutaja, Liivimaa Lihaveis MTÜ asutaja ja liige, kes lööb aktiivselt kaasa põllumeeste ühistegevust toetavate organisatsioonide tegevuses.

Parimad karjakasvatajad

Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) kuulutas välja ka parima piimakarjakasvataja ja lihaveisekarjakasvataja. 2017. aasta parim piimakarjakasvataja on Teet Kallakmaa Metstaguse Agro OÜst ning parim lihaveisekarjakasvataja Vallo Kruusimägi Nurmetu Charolais OÜst.

Tagasi üles