Täiendav analüüs kinnitab: Lääne-Virumaa mesilased mürgitati
Täiendatud

FOTO: Aldo Luud / Õhtuleht / Scanpix

Põllumajandusamet kinnitab, et mõlemast Lääne-Virumaal hukkunud mesilastest võetud proovist, samuti lähiümbruses kasvavatelt rapsipõldudelt võetud proovides on tuvastatud rapsi kasvatamiseks mittelubatud taimekaitsevahendi toimeaine (dimetoaat) jäägid.

Järvamaal ja Tartumaal hukkunud mesilastest taimekaitsevahendite jääke ei tuvastatud. Veterinaar- ja toiduameti  kinnitusel  ei põhjustanud Tartumaal mesilaste hukkumist viirused.

Jätkub süüdlaste väljauurimine

Põllumajandusamet jätkab menetlust asjasse puutuvate isikute suhtes. Toetuste taotlejate puhul teavitatakse tuvastatud rikkumistest ka põllumajanduse registri ja informatsiooni ametit toetuste määramisel arvesse võtmiseks.

Viimase kolme nädala jooksul on põllumajandusametile (PMA) laekunud 5 teadet hukkunud mesilastest Lääne-Virumaal, Tartumaal, Võrumaal ja Järvamaal. Kontrolle asjaolude tuvastamiseks viis PMA läbi koostöös veterinaar- ja toiduametiga (VTA). Proovid võetakse nii hukkunud mesilastest kui lähiümbruses kasvavatest taimedest, nii haiguste kui taimekaitsevahendite kasutamise nõuete järgimise tuvastamiseks.

Maaeluminister muretseb

«Ka üks mesilaste hukkumise juhtum taimekaitsevahendite valesti kasutamise tõttu Eestis on liiga palju ja olukord on murettekitav. Hetkel on oluline keskenduda menetluses olevate juhtumite analüüsimisele ning lahenduste leidmisele uute juhtumite vältimiseks,» on juhtumit kommenteerinud maaeluminister Tarmo Tamm. «Koostöö on oluline mitmel tasandil, tegu on meie ühise murega. Oleme algatanud taimekaitseseaduse muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsuse. Kõikidel huvilistel on võimalus väljatöötamise kavatsusega tutvuda ja oma arvamus maaeluministeeriumile esitada,» lisas Tamm.

Keelud ja kohustused

Juuli keskel Tallinnas kogunenud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja teraviljatoimkond arutas olukorda seoses viimasel ajal aset leidnud mesilaste hukkumisjuhtumitega Eestis ning väljendas kujunenud olukorra pärast sügavat muret. Mesilased tolmeldajatena on põllumeeste jaoks väga olulised hea saagi kujunemisel ja kuigi sellel aastal on tingimused taimekaitsetöödeks olnud keerulised, tuleb taimekaitsel arvestada kõikide võimalike asjaoludega, et ära hoida taimekaitsevahendi negatiivne mõju ümbritsevale keskkonnale.

Taimekaitsevahendi kasutaja peab teavitama kavandatavast taimekaitsetööst vähemalt 48 tundi enne taimekaitsevahendiga pritsimise alustamist seda isikut, kes on oma mesila olemasolust teada andnud ja kelle mesilastarud asuvad kuni kahe kilomeetri kaugusel põllust, kus taimekaitsevahendit kavatsetakse kasutada. Teades kavandatavatest taimekaitsetöödest saab mesinik jälgida taimekaitsetööde ajal oma mesilaste tegevust ja vajadusel võtta kasutusele ettevaatusabinõud. Taimekaitsevahendiga on keelatud pritsida ala, millel on õitsvaid taimi, välja arvatud juhul, kui taimekaitsevahendi pakendil on märge, et taimekaitsevahendit võib kasutada taimede õitsemise ja mesilaste lendluse ajal.

Populaarne

Tagasi üles
Back