Sinu brauser on natuke ajast maha jäänud. Et kõik töötaks, nagu vaja, palun uuenda enda brauserit.
Küpsised aitavad meil teenuseid edastada. Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid. ROHKEM INFOT >

Investeerimine PRIA toetuse abil on vaeva väärt

KOMMENTEERI PRINDI ARTIKKEL
Saada vihje
PRIA keskus Tartus. | FOTO: Kristjan Teedema

PRIA jagatavate investeeringutoetuste abil on Eestisse kerkinud sadu põllumajandushooneid ja praegu toimuvad toetusvoorud näitavad huvi jätkumist. PRIA peadirektori asetäitja Jaanus Hämmal jagab soovitusi, kuidas hõlpsamini toetust taotleda.

Milliseid objekte on PRIA investeeringutoetuste abil kõige enam rajatud?

Toetusmeetmeid, mis aitavad ettevõtjatel ja ühistutel rahastada põllumajandustootmisega seotud investeeringuprojekte, on maaelu arengukava (MAK) eelmisel (2007–2013) ja käimasoleval (2014–2020) perioodil terve hulk. Lisaks tootmishoonete ja nende juurde kuuluvate taristute rajamisele on võimalused saada toetust mobiilseteks ja paikseteks masinateks ja seadmeteks, IT riist- ja tarkvaraks jpm. Millisest meetmest toetust saada, sõltub nii kavandatavast projektist ja selle maksumusest kui ka ettevõtte tegevusvaldkonnast, suurusest või sellest, kas kuulutakse ühistusse või tunnustatud tootjarühma.

Vaadates kõige „mahukamaid” meetmeid, kust on eelmisel ja praegusel MAKi perioodil kõige rohkem investeeringuteks toetusi taotletud, siis ainuüksi ehitusprojekte rahastati eelmisel perioodil MAKi meetme 1.4 (investeeringutoetused mikroettevõtete arendamiseks, loomakasvatusehitisteks ja bioenergia tootmiseks) viie taotlusvooru tulemusel 437 ehk kokku summas 54,6 mln eurot. Praeguse perioodi analoogse meetme „Põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse arendamise investeeringutoetus” kolmes taotlusvoorus on praeguseks 131 ettevõtjale toetust makstud kokku 8,6 mln eurot. Need arvud kasvavad, sest toetusesaajatel on oma projektide elluviimiseks veel aega.

Kas alati küsitakse raha rohkem, kui teil jagada on?

Enamikus taotlusvoorudes ja sihtgruppides on tõesti alati olnud taotletud summa suurem kui taotlusvooru eelarve. Sel juhul otsustatakse nõuetekohaste taotluste rahastamine meetme määruses sätestatud hindamiskriteeriumide põhjal saadud paremusjärjestuse alusel. Kehtivad ka lävendid ehk taotlusele tuleb saada vähemalt teatud arv hindepunkte, et seda saaks rahuldada.

Kui suur osa projekte reaalselt käiku läheb? Kas selles kajastuvad ka majandusolud – kui on ikka kehvad ajad piima müügis, siis tehakse ka vähem investeeringuid?

Käiku läheb valdav enamik kavandatud projekte. MAKi eelmisel perioodil rahuldati meetme 1.4 taotlusi kokku umbes 3100, neist katkestati 123 ehk veidi alla 4 protsendi toetuse abil kavandatud investeeringutest jäi ellu viimata.

Majandusoludel on kindlasti mõju, kuid mitte niivõrd taotlemisele, kuivõrd just projekti elluviimisele. Ettevõtja teab, et kõiki kulutusi toetus ei kata ja tema peab lisama kohustusliku omaosaluse. Investeeringutoetusi ei maksta enamiku meetmete puhul välja mitte kohe määramise ajal, vaid siis, kui ettevõtja on investeeringu või osa sellest ära teinud, teatud ulatuses kulud tasunud ja esitab PRIAle maksetaotluse. Selleks on olnud aega sõltuvalt meetmest 2–4 aastat. Eelmisel aastakümnel pikendati seoses üldise majandussurutisega loomakasvatusehitiste meetmes investeeringu lõpetamise tähtaega kahelt aastalt neljale. Tänavu pikendas maaeluministeerium põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse meetme esimese kolme taotlusvooru toetusesaajatel tähtaega kolmele aastale.

Investeeringutoetustest võib kehvades majandusoludes toimetulekuks ka abi olla, kui ettevõtja otsustab oma senist vähetootlikku tegevusala muuta. Näiteks toimus tulemuslikkuse meetmes 2015. aastal eraldi taotlusvoor seakasvatajatele, et neil oleks võimalik teha kulutusi Aafrika seakatku tõttu nõutavateks täiendavateks abinõudeks või lõpetada seakasvatus täielikult ja teha investeeringuid tegevuse jätkamiseks mõnes teises põllumajandusliku tootmise valdkonnas.

Investeeringu elluviimisel võib olla abi liisingust, Maaelu Edendamise SA pakutavast laenust või tagatisest. PRIAlt saab toetuse väljamakset taotleda ka osaliselt tasutud kuludokumentide alusel, mida on paljud kasutanud – kuludokumentide esitamise ajaks peab arvetest olema tasutud kohustusliku omaosaluse ja mitteabikõlblike kulutuste eest. Toetusega kaetav summa tasutakse teenusepakkujale 7 päeva jooksul pärast seda, kui PRIAlt toetus laekub.

Millised on tingimused taotlejale üldiselt? Kui palju taotleja peab vaeva nägema toetuse saamiseks?

Taotleja peab esitama PRIA e-teenuse keskkonna (e-PRIA) kaudu tulemuslikkuse toetuse saamise taotluse, paberil enam taotlust esitada ei saa. Taotluse esitamine e-PRIAs on loogilise ülesehitusega ja koosneb üksteisele järgnevatest sammudest, mida ka abimaterjalides kirjeldatakse. Süsteem pärib andmeid registritest (äriregister, maksuamet, kinnistusraamat, ehitisregister) ja teatud andmeväljad täidetakse automaatselt. Näiteks äriühingute puhul ei pea taotleja sisestama majandusaasta aruande näitajaid, need on automaatselt eeltäidetud äriregistrist võetud andmetega.

Sammudes on aga ka andmevälju, mida peab taotleja ise täitma või märkima valikvastuse. Andmeväljade täitmine ei ole keeruline, kui meetme tingimuste ja nõuetega on määrusest tutvutud ning sõltuvalt kavandatavast tegevusest on toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid olemas (näiteks nõutud arv hinnapakkumusi, ehitamise puhul ehitusluba, vormikohased hinnapakkumused ja ehitusprojekt). Eeltöö nõutavate dokumentide osas peaks olema tehtud enne taotluse täitma asumist. Kui näiteks ehitusloa vajadus selgub taotleja jaoks alles toetustaotluse täitmise käigus (mis pahatihti jäetakse taotlusperioodi viimastele päevadele), ei jõua ta ajaliselt seda nõuet enam täita.

E-PRIAs taotluse sisestamise ajakulu ja keerukus sõltub suuresti taotleja kavandatavast tegevusest. Mobiilsete masinate ja seadmete ostmise korral võtab see vähem aega kui ehitamise korral, kuna täidetavate väljade ja lisatavate/nõutavate dokumentide hulk on ehitamise korral suurem.

Taotluste esitamine e-PRIA kaudu on märgatavalt vähendanud paberimajandust ja muutunud lihtsamaks. Konsulendi kasutamine sõltub taotlejast ehk sellest, milline on taotleja arvutikasutamise oskus, ja muidugi kavandatava investeeringu keerukusest. Väga paljud taotlejad saavad ise suurepäraselt hakkama.

Enne taotluse täitma hakkamist peab taotleja määruse abil aegsasti selgeks tegema, milliseid dokumente just konkreetselt tema tegevuse puhul on vaja taotlusele lisada ja millise ajaga on võimalik need saada. Kuna toetusetaotluse esitamine e-PRIA kaudu toimub elektrooniliselt, siis ühtegi nõutavat dokumenti paberil esitada ei saa. Need tuleb taotlusele lisada elektroonselt failidena.

Kõik määruses nõutud dokumendid ja andmed tuleb PRIAle esitada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul ja kui seda ei tehta, võib PRIA jätta taotluse menetlusse võtmata.

Küllap on teid ka üritatud ninapidi vedada. Kas saaksite mõne näite tuua? Kuidas te taotlejaid kontrollite? Mõne põllumehe jutust on jäänud mulje, et PRIA kontrollid on lausa nagu repressiivorgan …

PRIAl on tõesti ELi ja Eesti eelarvest rahastatavate toetuste vahendajana ka makseagentuuri roll ja ülesanne tagada, et toetused jõuaksid õigete sihtgruppideni ja sihipärasesse kasutusse. Kontroll hõlmab nii taotlejaid, dokumente kui ka toetuste abil valminud objekte. Vähemalt üks kord enne lõplikku väljamakset kontrollime kohapeal kõiki objekte.

Kontrolli pole põhjust karta kellelgi, kes on toetuse taotlemisel ja kasutamisel kõiki nõudeid täitnud. Teadlikku skeemitamist ja trikitamist toetuste kättesaamiseks kasutavad eelkõige need, kes soovitud toetust ausas konkurentsis ei saaks. PRIA on aastate jooksul välja töötanud tõhusad kriteeriumid riskide hindamiseks ja töötajad on saanud mitmesuguseid koolitusi – teame, mida jälgida ja kuidas kontrollida. Üks eesmärk on pettusi ennetada, tuvastades sellised katsed juba enne toetuse määramist või väljamakset.

Levinumad võtted ebaausal investeeringutoetuse taotlemisel on näiteks need, et taotleja ettevõte on seotud hinnapakkujaga või on hinnapakkujad omavahel seotud – lepitakse kokku, et tehakse turuhinnast kõrgema hinnaga pakkumused, mille eesmärk on aidata taotlejal ka kohustuslik omaosalus toetusega katta. On proovitud raha küsida ka nn fiktiivsele ettevõttele: ettevõte on loodud nii-öelda kunstlikult ja just nii, et tema majandustegevus vastaks toetuse saamise tingimustele. Vahel on ühel füüsilisel isikul mitu ettevõtet selleks, et iga ettevõte saaks taotleda toetusi, mida üksik ettevõte toetuse ülemmäära täitumise korral rohkem ei saaks, või et saaks taotleda mitut toetust, mis on mõeldud erineva suurusega ettevõtetele.

Kui investeering jääb lõpetamata ja objekti ei võeta kasutusse sel otstarbel, milleks toetust maksti, siis nõuab PRIA makstud summa tagasi. Samuti tuleb meil toetus tagasi nõuda siis, kui valminud objekt ei ole määruses nõutud aastate jooksul toetuse saajal sihipärases kasutuses.

Millised on põhilised komistuskivid raha taotlemisel, mida ikka ja jälle näete?

Ehitusinvesteeringute korral on suur murekoht läbimõtlematus. Ehitusprojektid on pealiskaudsed ja mitmed olulised aspektid läbi mõtlemata. Kui ehitusprojekt on vähese infoga, toob see kaasa ehitusmaksumuse ligikaudse hindamise, millest tulenevalt on ehitusettevõtjad sunnitud hinnapakkumuse koostamisel arvestama suures mahus ettenägematute kuludega ning sellest tulenevalt on keskmine ehitushind tunduvalt kallim kui tegelik turuhind sel ajal. See mõjutab märkimisväärselt taotleja omaosaluse suurust. Lisaks toob investeeringu suur maksumus kaasa ohtralt küsimusi PRIAlt, millele taotleja alati ei suudagi vastata – tulemuseks on kas taotluse rahuldamata jätmine või investeeringu abikõlblike kulude vähendamine.

PRIAle esitatud ehitusprojekt peab andma üheselt mõistetava info, millest tuleb välja, kuhu, kui palju ja mida ehitada soovitakse.

Ehitusprojekti ja hinnamõistlikkuse probleemide kõrval on takistus ka ehitise püstitamise õiguspärasus. Väga tihti tuleb ette olukordi, kus ehitusluba on hakatud taotlema viimasel hetkel ning vajalik dokument jääb taotluse juurde esitamata.

Mida soovitaksite raha taotlejale, et taotlemine lihtsam oleks?

Kavandatavad tegevused, millele toetust soovitakse taotleda, tuleks hästi läbi mõelda ja taotluse ettevalmistamisega tuleks alustada võimalikult vara. Oluline on tutvuda meetme määrusega. Seal on toodud nõuded taotlejale, loetelu toetatavatest tegevustest ja andmetest, mis tuleb taotlusel esitada, ning dokumentidest, mis tuleb sõltuvalt tegevusest taotlusele lisada.

Kavandatavate tegevuste kohta andmete e-PRIAsse sisestamisel tuleks kindlasti jälgida nende jagunemist nn põhitegevusteks ja kaasnevateks tegevusteks. Tegevuste andmete korrektne sisestus on väga tähtis taotluse hindamise seisukohalt, sest see toimub automaatselt nende andmete põhjal, mis on taotlusele märgitud.

Taotluse esitamist ei tohiks jätta vastuvõtu viimastele päevadele. Palume enne taotluse täitma asumist veenduda, et registrites on taotleja kohta nõutavad andmed/dokumendid olemas – kui e-PRIA neid ei leia, ilmuvad veateated ja see takistab taotluse esitamist. Samuti soovitame aegsasti maksuametist maksusaldo üle kontrollida, et võimalik maksuvõlg ei segaks PRIAle toetustaotluse esitamist.

Kindlasti soovitame alustada taotluse täitmist juba nn eeltäitmise perioodil. Üldjuhul avame e-PRIAs taotluste eeltäitmise nädal aega enne väljakuulutatud taotlusperioodi.

/ Maa Elu

Tagasi üles